Utdeling av Kvalheim Kraft-prisen 2017

Seks lokale formål ble tildelt midler under utdelingen av Kvalheim Kraft-prisen 2017.
Les mer

Mehuken vindpark

Da Mehuken vindpark åpnet i 2001, var den med sine fem vindturbiner Norges største. Parken har senere blitt utvidet til tretten turbiner med en årsproduksjon på totalt 65 GWh.
Les mer om parken

Fakta om Mehuken II

Mehuken vindpark ble i 2010 utvidet med åtte nye vindturbiner. Mehuken II er benevnelsen på utvidelsen, mens den opprinnelige delen av vindparken har benevnelsen Mehuken I.
Les mer om utbyggingen