Fakta og status for Mehuken 3

Mehuken 3 er et et såkalt "repowering"-prosjekt der fem turbiner skal byttes ut med av tre nye og moderne turbiner. Prosjektet øker produksjonen i vindparken og reduserer naturinngrepene i området.
Les mer

Mehuken vindpark

Da Mehuken vindpark åpnet i 2001, var den med sine fem vindturbiner Norges største. Parken har senere blitt utvidet til tretten turbiner med en årsproduksjon på totalt 65 GWh.
Les mer om parken

Fakta om Mehuken II

Mehuken vindpark ble i 2010 utvidet med åtte nye vindturbiner. Mehuken II er benevnelsen på utvidelsen, mens den opprinnelige delen av vindparken har benevnelsen Mehuken I.
Les mer om utbyggingen