Hva skjer på Mehuken II

Sist endret: 22.06.2011
Mehuken2_montasje_52Montasje av rotorblad
Turbinblad 29.06.2010Transport av turbinblad
Mehuken-transport 28062010Transport av tårn og nacelle

Alle 8 turbiner på Mehuken II er i produksjon og anleggsarbeidene er avsluttet. Den 14/10 ble anlegget formelt overtatt fra turbinleverandør.

Se flere bilder fra utbyggingen >>

Oktober:

Fredag den 29. oktober kl 12 markeres den offisielle åpningen av vindparken. Markeringen ute i anlegget er åpen for alle.

Den 14. oktober ble turbinene på Mehuken II overtatt fra turbinleverandør, og Kvalheim Kraft er nå den formelle eieren av anlegget. For driftsfasen har Kvalheim Kraft signert en driftsavtale med Enercon, som har levert turbinene på Mehuken II. De vil ha ansvar for daglig drift og vedlikehold av anlegget.

September:

Fredag 3. sept. ble den siste av de 8 turbinene på Mehuken II satt i produksjon. Dette var nesten to uker før tidsplanen i prosjektet.

2. sept. Det er nå to uker siden den siste turbinen ble ferdig montert på Mehuken II. Status per i dag er at 7 av 8 turbiner er satt på drift, og målsetningen er at den siste skal bli satt på drift i løpet av denne uken. Det arbeides nå med installasjon av kontroll og styringssystemer for anlegget og det gjenstår fremdeles tester og såkalt prøvedrift før anlegget kan overleveres fra turbinleverandør til Kvalheim Kraft. 

August:

Onsdag 19. august kl 10 går den siste spesialtransporten med turbindeler ut til Mehuken. Nå gjenstår kun å løfte på plass og montere generator og rotorblad på turbin nr 8 før all montasje er ferdig. Transportruta ut til Mehuken har vært utfordrende, men transportene har gått problemfritt og langt raskere enn antatt. Takk til alle berørte for den tålmodigheten som har blitt utvist! Etter at montasjen er ferdigstilt gjenstår et omfattende arbeid med testing og prøvedrift før vindkraftanlegget kommer i regulær drift.

Torsdag 12. august ble den 7. turbinen ferdig montert. Fredag ble de første delene til den 8. og siste turbinen transportert ut til Mehuken. De resterende delene planlegges transportert ut til anlegget på mandag, tirsdag og onsdag i neste uke, og spesialtransportene gjennom Måløy vil da være avsluttet.

Onsdag 11. august startet montasjen av turbin nr 7 på Mehuken II, og dersom alt går greit forventes det at alle 8 turbiner vil være på plass i løpet av de neste to ukene. Torsdag og fredag denne uken planlegges det nye spesialtransporter fra havna og ut til anlegget.

Mandag 9. august ble den 5. turbinen montert ferdig. Dersom været holder vil det bli montert hub og rotorblad på den 6. turbinen på tirsdag. Da gjenstår kun å montere 2 turbiner.  Det planlegges ny spesialtransport fra Måløy havn tirsdag kl 10.

Fredag 6. august ble den 4. turbinen på Mehuken II satt på drift, samtidig som man er godt i gang med montasjen av den neste.

Mandag 2. august ble den 2. turbinen på Mehuken II satt på drift. Dersom vinden tillater vil det bli løftet og montert rotorblad på turbin nr. 3 tirsdag morgen. Det planlegges også ny transport av rotorblader til Mehuken tirsdag 3. august kl 10. Videre vil det antageligvis gå transporter ut til vindkraftanlegget onsdag, torsdag og fredag denne uken.

Juli:

Alle turbindeler som skal monteres på Mehuken II har nå ankommet Måløy og blir lagret på havna før transport ut til anlegget. Neste spesialtransport planlegges mandag 2. august kl 10.

Onsdag 28. juli ankom det et skip med rotorblad til havna i Måløy. Disse ble raskt losset på havna. Torsdag 29. juli kl 10 vil den første spesialtransporten med rotorblad gå ut til Mehuken.

Tirsdag 27. juli vil det etter planen ankomme et skip med rotorblad til havna i Måløy. Første transport ut til Mehuken vil antageligvis kunne skje på torsdag 29/7.

Torsdag 22. juli ble tre rotorblader transportert ned fra Mehuken til havna i Måløy. Ytterligere to rotorblad er planlagt å transporteres ned fredag kl 10. Retur av rotorblad skyldes mangelfull utbedring av transportskader. Disse vingene vil bli returnert til Tyskland og blir erstattet av nye vinger. Etter planen vil det gå transport med vinger ut til Mehuken mandag 26. juli. Samme dag er det forventet at neste båt med turbindeler fra Tyskland vil ankomme havna i Måløy.

Tirsdag 20. juli er status at tre turbiner er ferdig montert med tårn, nacelle og generator. Videre er den fjerde ferdig med tårn og nacelle. Den første som ble idriftsatt gir fortsatt god og stabil produksjon.

Torsdag 15. juli vil det gå en ny transport med turbindeler fra havna i Måløy. Konvoien starter som vanlig kl 10 og bruker ca 1,5 timer helt ut til Mehuken. Montasjen av vindturbiner går fremover til tross for mye vind på fjellet. To turbiner har blitt montert ferdig med tårn, nacelle og generator, men pga for sterk vind har det ikke vært mulig å løfte på plass rotorbladene på disse. I tillegg er det mindre transportskader på flere turbinblader som må utbedres før rotorløft kan foretas. Den første turbinen som ble satt på drift i forrige uke gir god og stabil produksjon.

Den 12. juli la skip nr. 2 med turbindeler til kai i Måløy. Pga sterk vind måtte en vente noen timer før lossing av skipet kunne starte. Neste spesialtransport ut til Mehuken vil antageligvis ikke finne sted før onsdag 14. juli.

Den 7. juli ble den første turbinen på Mehuken II spenningsatt og leverer nå strøm ut på nettet. Pga sterk vind planlegges det lite montasjeaktivitet de nærmeste dagene. Onsdag 8. juli kl 10 planlegges ny transport av turbindeler ut til Mehuken.

6. juli ble en bra dag på Mehuken. Transportene, 2 turbinblader og generator, gikk bra. Det samme kan sies om montasjen. Hele fire turbindeler ble montert (to tårnseksjoner, maskinhus og generator). Spenningsetting av ny linje og frakobling av den gamle gikk også som planlagt etter mange timers strømstans. Onsdag 7 juli planlegges igangkjøring av den første turbinen.

Tirsdag 6. juli planlegges det transport av turbindeler fra Måløy til Mehuken kl 12. Normalt starter transportene kl 10, men på grunn av uværet i går har bilene blitt stående igjen på Mehuken uten mulighet for å losse. Vi er nå godt i gang med montasje av turbin nr. 2 på Mehuken.

Den 5. juli var det planlagt spenningssetting av den oppgraderte linja fra Deknepollen til Kråkenes. Pga alt for sterk vind har SFE Nett måttet utsette arbeidet til 6. juli. Beboere i Kvalheimsbygda og Kråkenes må derfor påregne lengre strømstans den 6. juli i tidsrommet 10-20.

1. juli gikk veldig bra. På Mehuken var det bare noen få sekundmeter vind og det store løftet med turbinblader ble gjennomført uten særskilte problemer. Tungtransporten gikk også greit, denne gang med bare to biler, med maskinhus og nav til neste turbin. På det første turbinpunktet gjenstår nå kun mindre montasjearbeider og klargjøring før idriftsettelse. Igangkjøring av den første turbinen planlegger vi å gjennomføre tidlig neste uke. Først skal den nye kraftledningen på vel 14km spenningssettes på mandag. Samtidig pågår også anleggsarbeid på flere turbinpunkter, med tilbakefylling av steinmasser. Det er derfor et relativt omfattende program og mange involverte i tiden som kommer.

1. juli våkner vi i Måløy til et flott vær. I havnebassenget  kan en ikke se krusninger i vannoverflaten engang, så forutsetningene for en god dag i prosjektet er så absolutt tilstede. Allikevel må vi tenke på at været i Måløy er ofte meget forskjelling fra været på Mehuken, naturkreftene er langt tøffere helt ute mot havet og i nærheten av Stad. Vi håper forskjellene ikke er så store i dag når det siste store løftet på 45 tonn skal foretas. Om noen timer er kanskje turbinbladene også på plass!

Juni:

Onsdag 30. juni ble også en god dag, hva angår både transport og montasje. Allerede tidlig på morgenen ble toppseksjon av tårnet montert, deretter nacellen (maskinhuset). Transporten startet som planlagt ca kl 10 og etter omtrent 2 timer var de siste to turbinblader og generator på plass. Noen utfordringer oppsto underveis, men det hele gikk bra. Mellom perioder med tett tåke, men heldigvis nær vindstille, ble også generator løftet og montert på plass. Nå gjenstår sammenstilling av hub (nav) og 3 turbinblader før det hele tas i ett løft. Planen er å gjennomføre dette torsdag formiddag hvis været tillater det. Dette løftet er det mest krevende og som forutsetter relativt lav vindstyrke, helst ikke mer enn 5-6 m/s. Ferdig monterte turbinblader har en diameter av 71 meter og samlet vekt inkl nav og aksling er omtrent 45 tonn, så det er snakk om både mye vindfang og høy vekt i et slikt løft.

Tirsdag 29. juni ble det transportert to tårn og et turbinblad. Turbinbladet var som ventet noe krevende, men ikke verre enn at sjåførene tilsynelatende hadde god kontroll og det hele ble gjennomført på vel 2 timer. Videre ble tårnseksjon nr 2 montert (den midtre). Senere økte vindstyrken til mellom 10 og 15 m/s, så montasjen er utsatt til 30.06. Da vil det også bli gjennomført transport av to turbinblader samt generator. Generatoren er litt i underkant av 5 meter i diameter og veier hele 50 tonn, så det er duket for nye utfordringer!

Mandag 28. juni ble den første transporten av turbiner gjennomført. Vi startet på formiddagen som planlagt kl 10 og en konvoi av tre store langtransporter ankom Mehuken allerede etter ca 1,5 time. Forventet tid har vært mellom 2 og 3 timer. Det var tre store turbindeler som ble kjørt: tårn (bunnseksjon), nacelle (maskinhus) og hub (nav til turbinblader). Alle involverte var godt fornøyd med gjennomføringen.

Vi fikk forøvrig også montert første bunnseksjon. Etter en strålende formiddag slo været om og på kort tid økte vinden til 16 m/s (stiv kuling). Vinden avtok heldigvis litt senere. Neste spesielle utfordring er når turbinbladene skal kjøres, det kan skje allerede tirsdag eller onsdag.Turbinbladene er hele 35 m lange. Med lengden av trekkvogna i tillegg vil det stedvis bli litt trangt, men vi vet det skal gå!

23. juni ble all kabel lagt inn i servicebygget.

Transport av turbindeler ut til Mehuken vil starte mandag 28. juni. Det vil være en konvoi daglig bestående av tre spesialtransporter med politieskorte. Transporten ut til Mehuken er forventet å ta 2-3 timer. Planlagt start er kl 10. Det må påregnes en del forsinkelser i trafikken i dette tidsrommet.

Tirsdag den 22. juni la det første skipet med turbiner til kai i Måløy. Dette blir nå losset og turbinene blir mellomlagret på havna. Se artikkel Første skipsanløp med turbiner for bilder.

Det siste betongfundamentet for turbinene ble støpt tirsdag 22. juni. Dette var siste dag med trafikk av betongbiler ut til anlegget. Se artikkel Siste fundament ferdig støpt for bilder.

I forbindelse med et informasjonsmøte i mai delte vi ut en brosjyre om transport og montasje av vindturbinene. Last ned brosjyren som PDF.