Fakta om Mehuken II

Sist endret: 08.03.2011

Mehuken vindpark ble i 2010 utvidet med åtte nye vindturbiner. Mehuken II er benevnelsen på utvidelsen, mens den opprinnelige delen av vindparken har benevnelsen Mehuken I.

Fakta om Mehuken II:

  • Det er installeres åtte nye vindturbiner. Årsproduksjonen vil øke fra 12 til 65 GWh. Totalt installert effekt er økt fra 4 MW til 22,6 MW.
  • De nye turbinene har tre ganger så stor produksjonskapasitet som de gamle.
  • Tårnhøyden på de opprinnelige turbinene er 50 meter. De nye turbinene er 64 meter høye og har en rotordiameter på 71 meter.
  • De gamle turbinene er levert av den danske vindturbin-produsenten Vestas, mens de nye turbinene er levert av tyske Enercon.
  • Utvidelsen er beregnet å koste 240 millioner kroner.
  • Prosjektet har fått 93 millioner i støtte fra Enovas vindkraftprogram.
  • Området rundt Mehuken kan fortsatt benyttes som rekreasjonsområde. Tilgjengeligheten har økt som følge av at det er anlagt veier til turbinene.
  • Parken har konsesjon til å drive frem til 2038. Da kan parken demonteres og området tilbakeføres til å fremstå som relativt uberørt.

Kart over Mehuken
Mehuken II (merket med røde prikker) er bygget rett øst for den opprinnelige vindparken Mehuken I (merket med blå prikker). Den oransje firkanten markerer koblingsstasjon og driftsbygg, mens stedet for masseuttak er markert med en svart og hvit sirkel. Nå som anlegget er ferdig utbygd oppfattes de nye turbinene som integrert i den opprinnelige vindparken.

Konsesjonssøknad

Anleggskonsesjon

Bakgrunn for vedtak om utvidelse

Tillatelse til endring av installert effekt