Visualiseringer av utbyggingen

Sist endret: 06.11.2013

Disse bildene viser visualiseringer av den utvidede parken.

Mehuken fotomontasje
Fotomontasjen over viser hvordan deler av Menhuken blir seende ut etter utvidelsen. Totalt vil det bli tretten vindturbiner, mot dagens fem.

mehuken_fotomontasje2  
Visualisering sett fra Vedvik.

  mehuken_fotomontasje3
Visualisering sett fra Skongenes.

  mehuken_fotomontasje4
Visualisering sett fra Selje kloster.

  mehuken_fotomontasje6
Visualisering sett fra Kråkenes.