Produksjonsprofil

Sist endret: 22.07.2011

På Mehuken er produksjonen størst om vinteren når forbruket av energi også er høyest.

Figuren under illustrerer produksjonsprofilen over året.

relativ_energiproduksjon_m2_graf

På Mehuken er for øvrig hyppigheten av sterk vind ( >24 m/s) høyere enn på en gjennomsnittlig vindparklokalitet. Dette drar ned produksjonen noe siden produksjonen da stanses for at vindturbinene ikke skal ta skade.

Kontaktperson

Johnny HansenProsjektleder Vågsvåg / Mehuken 3Tlf. 90714330Send e-post